Skip to content →

Giới thiệu

English below

Xin chào!

Tôi là Đào Quang Minh, hiện đang công tác tại công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn, phụ trách mảng công việc về đảm bảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn thực hiện đối với bên cho vay, quản lý các rủi ro xã hội và phát triển quan hệ với các bên liên quan.

Trước đó tôi có 8 năm công tác tại ActionAid với vai trò là Trưởng phòng Chính sách và Truyền thông kiêm Quyền Trưởng phòng Chương trình, 5 năm là Điều phối viên Chương trình Sinh kế tại Oxfam Anh. Công việc của tôi tập trung vào việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch và triển khai các dự án về phát triển sinh kế, giảm thiểu rủi ro thiên tai, quản trị nhà nước và vận động chính sách…

Tôi cũng có những thời gian làm tư vấn độc lập cung cấp dịch vụ tư vấn về phát triển, giám sát & đánh giá dự án, lập kế hoạch và nghiên cứu…cho các khách hàng như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Oxfam, Childfund, PARAFF, Bộ Kế hoạch và Đầu tư v.v..

Tôi tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Xung đột, Quản trị nhà nước và Phát triển quốc tế tại Đại học East Anglia năm 2007 theo học Chevening của Chính phủ Anh.

Ngoài công việc chính thức, tôi thỉnh thoảng có viết bài cho chuyên mục Góc Nhìn của VnExpress và Thời báo Kinh tế Sài Gòn để chia sẻ các kiến thức và nhận định về một số vấn đề xã hội hoặc chuyên môn có liên quan.

Khi có thời gian rảnh, tôi đọc sách (Kindle là thiết bị thân thuộc), uống café, chăm sóc con và đi du lịch. Tôi thích duy trì phong cách sống tối giản.

Trang web này chia sẻ một số bài viết trên báo và blog của tôi. Toàn bộ nội dung là quan điểm cá nhân và không đại diện cho tiếng nói của cơ quan tôi đang làm việc hay khách hàng mà tôi phục vụ.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và hy vọng bạn tìm được điều gì đó bổ ích cho mình!

Hello,

I’m Dao Quang Minh (expatriate colleagues called me Minh Dao). Currently, working at Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC, in charge of ensuring corporate social responsibility, meeting the performance standards for lenders, managing social risks, maintain and develop relationships with stakeholders.

Before that, I had about 8 years working at ActionAid as Policy and Campaign Manager cum Acting Head of Program, 5 years at Oxfam Great Britain as Livelihood Program Coordinator. My work focuses on developing strategies, planning and implementing livelihood development project, value chain, disaster risk reduction and governance and policy advocacy etc.

I also had time working as independent consultant, providing consulting services on project development, monitoring and evaluation, planning and research etc for various clients such as the World Bank, Asian Development Bank, Oxfam, Childfund, PARAFF and Ministry of Planning and Investment etc.

I completed my MA in Conflict, Governance and International Development at the University of East Anglia in 2007 with Chevening Scholarship, funded by the British Government.

Besides official work, I am an occasional contributor for Goc Nhin of VnExpress and The Saigon Times to share my knowledge and comments on a number of professional and social issues.

When I have free time, I read books (Kindle is my favorite device), drink coffee, take care of children and travel. I like to maintain a minimalist lifestyle.

This site shares some of my articles for newspapers and my blog posts. The entire content is personal view and does not represent that of the agency I work for or the client I serve.

Thanks for visiting and I hope you find something useful from my site!